MICROMAX LOGO Ilustracija

Advantage
Database Server


Kontaktirajte nasInstalirajte trialADVANTAGE LOGO

Advantage Database Server

Pored ponude inženjering i konsalting usluga u oblasti implementacije poslovnog softvera, mi smo i ovlašćeni generalni distributer Advantage Database Servera za tržišta Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije.

Advantage Database Server (DataSheet) je potpuno zaokružen klijent/server sistem za upravljanje bazama podataka (Client/Server Data Management) visokih performansi, za samostalne/lokalne, mrežne i Internet aplikacije/baze podataka (Advantage - A First Look). 

Programeri i softverski razvojni timovi, dobijaju sistem široke fleksibilnosti (Facts & Features Sheet). Omogućen je rad na više platformi, mnoštvo kombinacija razvojnih okruženja/jezika podrazumevajući i Clipper (Supported Platforms & IDEs), uz mogućnost kombinovanog korišćenja standardnih SQL naredbi i navigacionih (ISAM) komandi. Fleksibilnost upotpunjuje Advantage web servis (Advantage Web Platform - DataSheet) koji omogućava "client-less" pristup podacima sa bilo kog uređaja, platforme ili razvojnog okruženja, koji može da kreira upita preko interneta. Sve to prati puna integracija i veoma jednostavna instalacija i administracija, čime je učešće DataBase administratora (DBA) prilikom implementacije sistema, svedeno na minimum. 

Besplatni Advantage Local Server (ALS) sa besplatnim Advantage klijentima (za mnoge programske jezike) i drajverima (za pristup podacima) omogućava razvoj desktop aplikacija 
kod kojih je eventualna migracija na klijent/server okruženje (ADS), izuzetno jednostavna uz minorne izmene u izvornom kodu. Opširnije...

Advantage Replication (DataSheet) omogućava automatizovanu distribuciju evidentiranih promena u bazama podataka između dva ili više dislociranih Advantage Database Servera. Pravila replikacije se jednostavno definišu i specificiraju, bez potrebe za izmenama u kodu (ukoliko se koristi Advantage Data Dictionary). Advantage Replication se krajnje jednostavno dodaje na Advantage Database Server (v.8 ili noviji) kao posebna licencna opcija.

Advantage Internet Connector (DataSheet), je posebna licencna opcija koja omogućava pristup Advantage Database Serveru, neograničenom broju Internet korisnika. Internet korisnik može biti svaki operater koji koristi aplikaciju koja interaktivno sa Web serverom ili drugim "middleware" softverom, preko Interneta pristupa Advantage Database Server, i podacima.   Vrh stranice