MICROMAX LOGO Ilustracija

Advantage
Database Server


E-mail kontaktPreuzmite trial instalacijuADVANTAGE LOGO 

Getting Started za Clipper, Xbase++ i xHarbour programere

Najmanje 10 razloga zbog kojih treba da se odlučite za Advantage Database Server:
  1. Klijent/server arhitektura,
  2. Jednostavan razvoj i integrisanje,
  3. Transakcije,
  4. Optimizovani filteri,
  5. Konkurentan pristup podacima,
  6. Eliminisanje mogućnosti oštećenja indeksa,
  7. Podrška za DBF (bez limita od 2GB), CDX/IDX/NTX i FPT/DBT formate,
  8. Lak prelazak na savremene alate,
  9. Pristup podacima preko interneta,
  10. Sigurnost podataka.
Tacka Klijent/server arhitektura
Advantage Database Server obezbeđuje optimizovanu podelu poslova između klijenta i servera. Korisnički interfejs i deo poslovnih proračuna (poslovne logike) se izvršava na klijentu/radnoj stanici dok kontrolu istovremenog pristupa podacima, manipulaciju i pretragu obavlja Advantage Database Server na serveru. Advantage premešta izvršavanje operacije nad podacima na server, gde je izvršavanje najefikasnije - tamo gde se podaci i nalaze. Klijent aplikaciji se vraća samo rezultat izvršenih operacija na serveru (npr. samo set onih podataka koji zadovoljavaju zadate uslove filtera, ali ne i svi podaci tabele). Na ovaj način, Advantage Database Server obezbeđuje mnogo bolje performanse aplikaciji za razliku od sistema koji ne podržavaju klijent/server arhitekturu.
Vrh stranice
Tacka Jednostavan razvoj i integrisanje
Inicijalna prilagođavanja aplikacija zahtevima Advantage Database Servera i izmene u kodu su minimalne. Kasnije dalje integrisanje novih mogućnosti u već postojeće aplikacije je lako i jednostavno.
Vrh stranice
Tacka Transakcije
Da, dobro ste pročitali: Clipper/Xbase++/xHarbour u Advantage Database Server okruženju mogu koristiti transakcije. Transakcija omogućava definisanje procesa (jedinice posla) koji se obično sastoji iz više operacija ažuriranja jedne ili više tabela u bazi podataka, gde se svaka operacija mora uspešno izvršiti ili se sve transakcijom obavljene izmene poništavaju.
Vrh stranice
Tacka Optimizovani filteri
Advantage optimizovani filteri (AOF) obezbeđuju visoke performanse pri pronalaženju i filtriranju podataka eliminišući potrebu za čitanjem svih slogova u bazi podataka da bi se utvrdilo da li podatak zadovoljava dati uslov ili ne.
Vrh stranice
Tacka Eliminisanje problema pri istovremenom pristupu podacima
Kvalitetnim upravljanjem šemama zaključavanja Advantage Database Server obezbeđuje da veliki broj korisnika istovremeno pretražuje i čita podatke. Obezbeđujući da se sve kontrole istovremenog (kao i ekskluzivnog) pristupa podacima izvršavaju na serveru, smanjen je saobraćaj kroz mrežu što vodi drastičnom poboljšanju performansi u višekorisničkim sistemima.
Vrh stranice
Tacka Podrška za DBF (bez limita od 2GB), CDX/IDX/NTX i FPT/DBT formate
Advantage Database Server podržava rad sa CA–Clipper i FoxPro kompatibilnim formatima: DBF tabele, CDX/IDX/NTX indekse i FPT/DBT memo datoteke, tako da ne postoji potreba za promenom strukture postojećih baza podataka ili konvertovanja u druge formate. Pritom je omogućen i rad sa velikim DBF tabelama od preko 2GB.
Vrh stranice
Tacka Eliminisanje mogućnosti oštećenja indeksa
Sve operacije ažuriranja tabela i indeksa obavljaju se na serveru. Tabele i indeksi se nikada ne prosleđuju klijent aplikaciji da bi bili ažurirani. Započeta operacija ažuriranja neće biti primenjena sve dok Advantage Database Server ne dobije neophodne informacije o uspešnosti izvršenja. Nekorektnost u radu mreže ili radne stanice (pa i servera) neće dovesti do oštećenja indeksa niti će uticati na integritet baze podataka.
Vrh stranice
Tacka Hibridni razvoj i olakšan eventualni postupni prelazak na savremenije alate
Već postojećim bazama u Xbase formatu (DBF), omogućen je nesmetan pristup podacima, nezavisno od programskog jezika i platforme aplikacije koja im pristupa. Pritom se može zadržati navigacioni metod pristupa (ISAM), ali je omogućeno i korišćenje SQL jezika.
Vrh stranice
Tacka Pristup podacima preko interneta
Clipper/Xbase++/xHarbour aplikacija može pristupiti podacima na nekom od Advantage Database Servera u LAN-u i/ili podacima koji se nalaze na nekom od udaljenih Advantage Database Server (uz korišćenje integrisanog Advantage Internet Servera - AIS).
Vrh stranice
Tacka Sigurnost podataka
Za Clipper/Xbase++/xHarbour aplikacije, Advantage Database Server nudi mogućnost ograničenja pristupa podacima samo onim aplikacijama koje koriste Advantage klijent i pristupaju preko Advantage Database Servera (prava se definišu na nivou operativnog sistema). Na ovaj način imate punu kontrolu i evidenciju pristupa i ažuriranja podataka.
Vrh stranice


Vrh stranice