MICROMAX LOGO Ilustracija

Advantage
Database Server


Kontaktirajte nasPreuzmite trial instalacijuADVANTAGE LOGO

Getting Started za Visual FoxPro programere

Bez konverzije podataka do Klijent/Server okruženja za Visual FoxPro aplikacije
Poznato je da je Visual FoxPro jedan od najboljih razvojnih alata, ali da li ste znali da Advantage Database Server ima bolju podršku za Visual FoxPro od svih drugih DBE (DataBase Engine)? Pritom, konverzija podataka nije potrebna!

Advantage Database Server za Visual FoxPro pruža:

Advantage Database Server komplet za Visual
FoxPro razvojno okruženje čine:
Preuzmite i instalirajte besplatnu (non-trial licenca) instalaciju Advantage Database Servera, besplatne Advantage klijente i alate, i zaokružite svoje Visual FoxPro klijent/server razvojno okruženje!

Konkretne primere za razvoj u Visual FoxPro/Advantage Database Server razvojnom okruženju možete pronaći na sajtu firme EPS Company.

Pogledajte screencast prezentacije
:
Getting Started With Visual FoxPro & Advantage (11 min) 
Prezentacija je namenjena FoxPro programerima, koji žele u najkraćim crtama da zaokruže "Getting Started" sliku.

Use Visual FoxPro and Visual Studio & Share Your Existing DBFs (10 min)
Screencast prezentacija opisuje na koji način Advantage Database Server može da deli Visual FoxPro DBF tabelu sa Visual Studio čime je omogućeno nekoliko varijanti migracije postojećih aplikacija na klijent/server okruženje, i paralelnog održavanja starih i razvoj novih aplikacija, nad istom bazom podataka.

Prezentacija se odnosi na Visual Studio, ali sve navedeno se može primeniti i na druga razvojna okruženja koja Advantage Database Server podržava (Delphi, Visual Objects, JDBC, PHP, itd.).

Using Tables Over 2GB in Visual FoxPro (15 min)
Opisana je podrška za rad sa DBF tabelama preko 2GB u Visual FoxPro razvojnom okruženju.

Converting a FoxPro DBC (8 min)
Prezentacija opisuje postupke i korake za konverziju postojećih FoxPro Database Container (DBC) u Advantage Data Dictionary (ADD). DBCConvert.prg se instalira sa Advantage OLEDB provider instalacijom.

Dodatna dokumentacija:
Advantage Database Server & Visual FoxPro (Getting Started Guide)
Advantage for Visual FoxPro Developers, (by D. Hennig, FoxRockx April 2008.)


Vrh stranice