MICROMAX LOGO Ilustracija
Licno


O nama ...
Preduzeće MICROMAX je osnovano 1992. godine za poslove inženjeringa, konsaltinga i trgovine u oblasti informatike. Osnovna tačka oslonca našeg poslovanja je zastupstvo renomiranih domaćih i inostranih ICT firmi, tačnije distribucija njihovih proizvoda. Po prirodi stvari, a u skladu sa logikom tržišnog poslovanja, u prethodnih skoro dvadeset godina, pratili smo zahteve i kretanja tržišta. Tako se i naša ponuda širila i sužavala, ali su aktivnosti distribucije softvera, njihova implementacija, i posebno projektni menadžment, u svakom momentu bili u posebnom fokusu našeg poslovanja.

... govore naša dela ...

Iako smo od prvih dana poslovanja imali odličnih rezultata na polju distribucije računarske opreme nekoliko proizvođača, iz tog perioda, ipak izdvajamo saradnju sa firmom "PLUS Sistemi" iz Novog Sada, koja je u prvoj polovini devedesetih godina, sa najbogatijom ponudom poslovnih softverskih paketa, verovatno bila vodeća domaća softverska kuća. Kvantitativno gledano, rezultat ove saradnje je nekoliko hiljada instaliranih softverskih paketa, koje smo na terenu direktno ili indirektno (preko naših dilera), instalirali i uveli u funkciju kod više od hiljadu korisnika! U kvalitativnom smislu, svaki instalirani softverski paket, svaka analiza korisničkih potreba praćena uslugama implementacije i uvođenja paketa u funkciju, kao i saradnja sa razvojnim timom PLUS Sistema u celini, uvećavali su kumulaciju iskustava i znanja neprocenjive vrednosti, na osnovu kojih smo svakodnevno podizali kvalitet usluga, paralelno kreirajući i dalje razvijajući sopstvene standarde i tehnologiju rada.

... naši rezultati ...

Vođeni idejom da u svakom korisniku pokušamo da nađemo saradnika, koristeći stečena iskustva i znanja, razvili smo koncept rada kojim smo, uvek i u svakom segmentu naše ponude, za svakog korisnika pojedinačno, težili da prepoznamo, definišemo i zaokružimo rešenje koje u najvećoj mogućoj meri zadovoljava korisničke potrebe i zahteve. Kao relevantan primer možemo navesti poslovni odnos koji smo počev od prve polovine devedesetih ostvarili sa trgovačkim preduzećem "IDEA". Sa ponosom možemo reći da smo tada, među mnoštvo malih, srednjih i velikih firmi, naših korisnika, prepoznali ambiciju ove, u tom momentu još uvek vrlo male firme. Kvalitetnim analizama korisničkih potreba i njihovom sistematizacijom, prepoznavali smo i oplemenjivali poslovne ideje rukovodstva korisnika, čime smo uz pravovremeni razvoj informacionog sistema, omogućavali njihovu uspešnu poslovnu primenu. O kvalitetu naših usluga i našeg rada u celini, najbolje govori podatak da je informacioni sistem ostao u eksploataciji i nakon vlasničke transformacije (vlasnik firme "IDEA" početkom 2005. postao je "AGROKOR"), da je ICT rukovodstvo novog vlasnika ocenilo IS IDEA najvišom ocenom, nastavljajući da angažuje naše stručnjake, prevashodno na polju projektnog menadžmenta i konsaltinga.

... i spremnost za nove izazove !

Sličnih primera ima još mnogo, međutim verujemo da je i navedeno dovoljno da nas upoznate, spoznate ko smo i kako radimo, i zašto su usluge projektnog menadžmenta, distribucije i implementacije softvera specijalizovanih razvojnih kuća, neodvojivi deo naše ponude.

Smatramo da softver, po svim parametrima, ima specifičan značaj za svakog korisnika, jer se svakodnevno suočava sa njegovim pozitivnim i negativnim osobinama. Angažujući nas, i sarađujući sa nama na ovom polju, u poziciji ste da:
  • kvalitetno sagledate i sistematizujete sopstvene potrebe,
  • prepoznate poslovni softver koji u najvećoj mogućoj meri zadovoljava Vaše potrebe,
  • obezbedite visok nivo obučenosti svog osoblja,
  • obezbedite i sve druge preduslove za visok nivo implementacije odabranog poslovnog softvera.
Pritom, ako uzmete u obzir naše iskustvo i znanje, kao i širinu izbora poslovnog softvera na tržištu, koje nije ograničeno našim sopstvenim razvojem, dobijate za Vas daleko poželjniju i logičniju postavku, u kojoj su u prvom planu, Vaše korisničke potrebe i potraga za odgovorom na pitanje: koji softver ih u dovoljnoj meri zadovoljava. A ne obrnuto!

Vrh stranice