MICROMAX LOGO Ilustracija
Kontakt
PC Press #162 - Januar 2010.
Clipper i
savremene baze
Advantage Database Server je najpoznatiji po tome što je omogućio prelazak Clipper baza podataka u moderno klijent-server okruženje, ali ovaj server prati i druga razvojna okruženja. Šta nam donosi v. 9.1?

Nenad Batoćanin

Do sada smo više puta pisali o bazi podataka Advantage Database Server (ADS). Ona je svojevremeno napravila revoluciju omogućivši pravu klijent-server obradu sa Clipper programima. ADS je razvijen 1992. godine u firmi Extended Systems, a posle niza uspešnih verzija konačno 2005. godine prelazi pod krov korporacije Sybase. Sudeći po novoj verziji, novi dom će biti blagotvoran za ADS.

Kako je interesovanje za Clipper vremenom slabilo, ADS je vrlo brzo počeo da podržava i druge razvojne alate, što se pokazalo kao dobar potez. Međutim, za ostale alate su postojali i drugi data serveri, pa je ADS (blago rečeno) naišao na žestoku konkurenciju. Osim toga, ovo tržište je poznato po konzervativnosti - ne menjate server osim ako vam baš ne gori pod nogama. I pored toga, ADS ima značajan broj korisnika.

Klijent-server odmah
Šta je to što ADS izdvaja od drugih proizvoda? Sa strane izgleda kao "običan" database server, ali sa dve bitne razlike: podaci se čuvaju u "običnim" tabelama (između ostalih, i dobro poznati DBF/NTX), a osim standardnih SQL upita, ADS "razume" i Clipper naredbe poput SEEK, INDEX, itd. Tako se uz minimalne izmene Clipper program pretvara u pravu klijent-server aplikaciju. Primera radi, ako se u programu nađe komanda INDEX ON, standardni program će slog po slog učitavati DBF tabelu sa file servera na radnu stanicu, gde se računa indeksni izraz za učitani slog, a zatim se rezultat preko mreže šalje nazad u odgovarajući NTX fajl. Klijent-server rešenje radi tako što šalje zahtev ADS serveru koji odrađuje ceo posao. Time se obrada značajno ubrzava, a glavni dobitak je u bezbednosti: ako se sa stanicom ili mrežom nešto desi u toku obrade, podaci su bezbedni na serveru.

ADS odlikuju sve važne osobine "pravih" SQL servera: transakcije, replikacija, SQL upiti, definisanje prava pristupa, stored procedure, rečnik podataka, trigeri, referencijalni integritet, ... Njegova inicijalna koncepcija (podrška za DBF tabele) donela je neke ne tako često viđene osobine: dvosmerna navigacija po tabelama, direktno indeksno pretraživanje, pessimistic locking, online backup, ... Uz sve ovo, ADS su oduvek krasile odlične performanse i veoma niska nabavna cena i troškovi održavanja.

Trenutno je podržan zaista impresivan spisak platformi i razvojnih alata: Delphi, C++ Builder, Visual Studio .NET, Visual Basic, Visual C++, Visual FoxPro, Access, Java, PHP, CA-Clipper, CA-Visual Objects. Dostupne su i 64-bitne verzije i to za Windows, Linux i Novell. U paketu dolazi i Advantage Data Architect (ARC). jednostavan alat za rad sa bazom podataka (ARC), čiji je sastavni deo i SQL debugger. Novina u verziji 9 su notifikacije, sistem koji se koristi da server obavesti klijentsku aplikaciju o nekom događaju u bazi. Na primer, može se postaviti notifikacija o izmeni tabele u bazi, pa klijent aplikacija može preduzeti odgovarajuću akciju kad se to desi.

Važno je da ADS pomera standardne DBF limite skoro do beskonačnosti: DBF i memo polja sada mogu biti veća od 4GB, a server ima podršku za više procesora, omogućeno je transparentno kriptovanje baze, uključujući i indekse, što povećava bezbednost.

ADS i Clipper
ADS je nastao kao dodatak za Clipper, ali je podrška za Clipper sve slabija, pa su neke funkcije ADS podržane samo kroz Clipper 5.3, a neke se i ne mogu koristiti. To je šteta, zato što je veliki broj Clipper programa ostao na veoma stabilnoj verziji 5.2e. Razvoj ADS-a je sad više usmeren prema drugim alatima, kao što je Delphi.

ADS Clipper programima dodaje neke izvanredne stvari koje nije moguće dobiti korišćenjem standardnih DBF tabela. Pored klijent-server obrade, dobar adut je i tekstualno pretraživanje tabela moćnim setom funkcija koje omogućavaju da se ovakvi upiti obavljaju veoma brzo. Performanse svih upita se dodatno poboljšavaju kompresijom podataka - klijent i server sinhronizovano komprimuju podatke koji se šalju kroz mrežu.

ADS se sastoji od dva dela: server se instalira na bilo kom modernijem Windows operativnom sistemu, a postoje i verzije za Novell i Linux (Windows 98 više nije podržan). Drugi deo je klijent koji se integriše u aplikaciju i preko koga se serveru šalju zahtevi. Klijent za Clipper se instalira kao poseban RDD koji je potpuno kompatibilan sa postojećim DBFNTX i DBFCDX drajverima, a može se koristiti i mnogo napredniji ADT format. Potrebno je, u skladu sa uputstvom, izmeniti skriptove za linkovanje, a u aplikaciju na početku izabrati RDD. Podaci u bazi ostaju neizmenjeni i nema potrebe za konverzijom. Na serveru je ADS koji dočekuje zahtev, a klijentski program upite šalje preko mrežnog protokola. Podacima se pristupa uobičajenim naredbama: USE, INDEX, REPLACE, SKIP rade kao što se i očekuje. Klijent ne izvršava operacije, već zahtev prosleđuje ADS serveru. Klijent samo treba da prihvati i prikaže rezultat obrade.

Važna osobina je i podrška za transakcije: naredbe BEGIN TRANSACTION i COMMIT TRANSACTION označavaju blok naredbi koje se moraju zajedno izvršiti. Postoji i komanda ROLLBACK TRANSACTION koja omogućava da se poništi transakcija ako se ustanovi da nešto nije u redu. U slučaju da dođe do kvara i da se transakcija ne završi, prilikom sledećeg aktiviranja servera sistem se automatski dovodi u stabilno stanje, tj. vrši se automatski ROLLBACK transakcija.

ADS je aplikacija koja podržava više procesora, što ubrzava većinu obrada. Sistem keširanja i zaključavanja je daleko sofisticiraniji i efikasniji u odnosu na ranije verzije. ADS se može probno koristiti 30 dana, a posle toga se može koristiti samo lokalna verzija koja je predviđena za razvoj.  

Vrh stranice